Finansowanie w leasingu


Dla kogo jest przeznaczony leasing?


Powszechnie uważa się, że ta forma inwestycji dotyczy głównie małych oraz średnich przedsiębiorstw, ze względu na nie wymaganą dużą zdolność kredytową. Z drugiej jednak strony, nie można zapominać że niekiedy wraz z leasingiem dostajemy dodatkowe usługi, jak serwis, ubezpieczenie, konserwację, etc. dlatego równie często korzystają z niego duże firmy.

Leasing operacyjny jest zalecany szczególnie w tych przypadkach, gdy okres używania przedmiotu jest krótszy niż normatywny okres amortyzacji. W tym przypadku znaczna część wartości początkowej przedmiotu leasingu zostałaby odpisana w koszty podatkowe w trakcie trwania umowy.

 

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (firmy leasingowej). I to ta strona umowy ma prawo do dokonywania amortyzacji przedmiotu leasingu. Korzystający zalicza do kosztów uzyskania przychodu wszelkie opłaty, jakie ponosi na rzecz finansującego (opłata wstępna, raty leasingowe). Ponadto do każdej płatności doliczany jest podatek VAT. Po zakończeniu trwania umowy leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu.


Według ustaw o podatkach dochodowych umowa leasingu operacyjnego musi spełniać dwa warunki:

  • została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, oraz

  • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

 

Czym wyróżnia się leasing proponowany przez Xerox Polska?

  • Stałe raty przez cały okres leasingowania,

  • Niskie oprocentowanie,

  • Minimalna wartość pojedynczej umowy leasingu wynosi 1.000 € lub 4.000 PLN,

  • Prosty proces rejestracji i nieskomplikowany, szybki proces rozpatrywania wniosków i udzielania leasingu.

  • Klient może wybrać okres leasingowania od 36 do 60 miesięcy, a także wybiera walutę finansowania: PLN lub EUR.

  • Klient może wybrać opcję połączenia umowy leasingowej z umową serwisową FSMA.

  • Nie trzeba inwestować dużych kwot, aby używać najnowszych technologicznie urządzeń drukujących xerox.

  • Możliwy jest leasing z opcją odkupu lub bez opcji odkupu.
Jesteś zainteresowany kalkulacją rat leasingowych?

Szybko przygotujemy ofertę i poinformujemy jakie dokumenty są potrzebne dla prowadzonej przez Państwa formy działalności.


Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie kontakt
lub napisz na e-mail: biuro@elbekom.pl